Stödssytem för dig som är kompletterande aktör.

Vi gör vardagen lite lättare för dig som är kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.

Som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen ställs du inför höga krav på dokumentation och uppföljning av dina deltagares aktiviteter. Sedan 2010 har Workbuster varit ledande leverantörer av stödsystem för kompletterande aktörer och idag använder över 4 000 handledare systemet dagligen. Workbuster ger dig ett effektivt stöd i dokumentation och uppföljning samtidigt som det genererar bra beslutsunderlag i form av statistik och ekonomiskt underlag för din verksamhet.

Smidig påminnelse om kompletteringar.

För att underlätta för dig som är kompletterande aktör, har vi skapat tydliga mallar och flöden som är enkla att följa när ni gör dokumentationen för era deltagare. Saknas det något kommer vi att ge en vänlig påminnelse till den ansvariga handledaren så att denne kan komplettera det som saknas.

Glöm inte att följa upp!

I många av Arbetsförmedlingens program är det viktigt att följa upp att deltagaren har genomfört sin aktivitet eller fått behålla sitt arbete. För de deltagare som är ute på längre uppdrag är det lätt att glömma uppföljningen. Workbuster påminner er om vilka som ska följas upp och om ni vill kan systemet kontakta deltagaren för att göra delar av uppföljningen.

Enkelt att hålla koll på ersättningar!

Ersättningsmodellerna skiljer sig mellan Arbetsförmedlingens olika program. Eftersom många kopplar ersättning till vilka aktiviteter som deltagaren genomför blir kontroll av ersättning snabbt ett administrativt hinder. Med Workbuster kan ni enkelt se vilka ersättningar ni har rätt till och vilka ersättningar som ni beräknas få i framtiden, baserat på vilken typ av program deltagaren är inskriven i.

Stort fokus på säker hantering.

Användarnas integritet är viktig och dokumentationen får inte komma i fel händer. All information i Workbuster är väl skyddad med hjälp av BankID och det finns tydliga behörighetsnivåer som ser till att handläggare bara ser den information de har rätt till för att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt.